Stichting

Doel

Dianne van der Lingen maakte in 1995 haar eerste reis naar Oekraïne als leiding van een kinderkamp. Na het afronden van haar studie SPH ging ze achtereenvolgens werken in een aantal kindertehuizen en in een ziekenhuis op de kinderafdeling voor verlaten kinderen en wezen. Het was zwaar en intensief, maar met steun vanuit Nederland en steeds weer nieuwe …

ANBI

Strategie Oprichting en inschrijving Stichting Hart en handen voor Oekraïne is opgericht op 8 juni 2004 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363181. Gevestigd Brunel 10 2811 RT te Reeuwijk. Algemeen nut beogende instelling Met ingang van 1 januari 2009 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Het RSIN …

Bestuur

Voorzitter: Bertje van der Pas – van der Velden te Zwijndrecht Penningmeester: Mary van Grootheest – Van de Braak te Lunteren Secretaris: Erik van de Wetering te Hardinxveld Lid: Ewout Vijfhuizen te Zwijndrecht Allen zijn vrijwilligers, ze zetten zich in en doen hun activiteiten zonder financiële vergoeding.

Financiëen

   

Akte van oprichting

65588-1/FB/JG OPRICHTING STICHTING Heden, acht juni tweeduizend en vier, verscheen voor mij, mr Cornelis Johannes Dekker, notaris te Graafstroom: mevrouw Ariaantje Vroegindeweij, geboren te Middelharnis op negenentwintig april negentienhonderd drieënveertig, (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort afgegeven te Graafstroom op twintig september negentienhonderd negenennegentig, nummer: N94242767), wonende te 2971 AL Bleskensgraaf, Kerkstraat 22, gehuwd met …