Stichting

ANBI en beleidsplan

Strategie Oprichting en inschrijving Stichting Hart en handen voor Oekraïne is opgericht op 8 juni 2004 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363181. Vestigingsadres is: Mollekade 31, 3274LN Heinenoord Algemeen nut beogende instelling Sinds 1 januari 2009 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI onder RSIN nummer 813725392. Doelstelling Volgens …

Bestuur

Voorzitter: Bertje van der Pas – van der Velden te Heienoord Penningmeester: Mary van Grootheest – Van de Braak te Lunteren Secretaris: Erik van de Wetering te Hardinxveld Lid: Ewout Vijfhuizen te Zwijndrecht Allen zijn vrijwilligers, ze zetten zich in en doen hun activiteiten zonder financiële vergoeding. Facebook Instagram Youtube Whatsapp

Financiëen

   

Akte van oprichting

65588-1/FB/JG OPRICHTING STICHTING Heden, acht juni tweeduizend en vier, verscheen voor mij, mr Cornelis Johannes Dekker, notaris te Graafstroom: mevrouw Ariaantje Vroegindeweij, geboren te Middelharnis op negenentwintig april negentienhonderd drieënveertig, (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort afgegeven te Graafstroom op twintig september negentienhonderd negenennegentig, nummer: N94242767), wonende te 2971 AL Bleskensgraaf, Kerkstraat 22, gehuwd met …