Terug naar Nieuwsbrieven

Nr 44 Oktober 2018

Nr 44 Oktober 2018

Beste lezer,

Het is hoog tijd om u/jullie bij te praten over ons werk in Oekraïne.
Om te beginnen over het weer, een warm voorjaar. Men begon al vroeg met het bewerken van het land, planten, zaaien enz…
Dan hopen op en bidden voor een goede oogst. Maar de zo nodige regen bleef uit. Nu zijn we wat warmte betreft hier wel wat gewend, maar net als in NL was het erg heet. Dagen achter elkaar 35-40 graden. We zijn afhankelijk van de waterput en een pomp die het water in huis brengt. En dan is er toch het moment dat er geen druppel meer uit de kraan komt. We kregen gelukkig nog water van de buren. Het ‘twee emmertjes water halen’ was weer van toepassing.. Gelukkig heeft het gastenverblijf een diepere put maar ook daar was het zuinig doen met water. Met zoveel gasten was dat best lastig. Maar het was een sport om zo kort mogelijk te douchen!

Bezoek uit Lunteren.

In maart kwamen twee echtparen bij ons op bezoek uit de Hervormde Gemeente van Lunteren. Het was mooi om voor het eerst met gemeenteleden kennis te laten maken, zij steunen ons in ons werk. We hebben mensen bezocht uit het project gezinshulp en voedselpakketten uitgedeeld bij gezinnen en in de bergdorpen. Een reactie van Rita: We zijn zeer onder de indruk van het prachtige werk wat daar door hen gedaan wordt. Vooral de liefde voor de behoeftige en arme naaste was voor ons in alles zichtbaar.

Rita Kooistra uit Lunteren op bezoek, rechts Petro

Ziekenhuis

Helaas konden we geen bezoek brengen aan het ziekenhuisproject vanwege de sluiting van de kinderafdeling. Na 15 jaar moesten we stoppen met deze hulp. Het plan was er allang maar in maart werd het werkelijkheid. De reden: bezuinigingsmaatregel van de overheid! De kinderen werden overgeplaatst. Het was een moeilijk moment en wat was het naar om de lege afdeling te zien. Heel veel Nederlanders hadden er met liefde gewerkt. Maar vooral voor de Oekraïense meisjes was het een enorme teleurstelling. Zij werden betaald vanuit onze stichting. De kinderen kregen een uitstekende verzorging, liefde, aandacht, ontwikkelingsmateriaal, enz. De afdeling werd als de beste van de regio beoordeeld en dan toch ……. sluiten.

Kledingtransport

Er kwam nog een teleurstelling. Jaren lang konden we veel mensen helpen met kleding, incontinentiemateriaal en andere hulpgoederen. Het was een prachtige tijd toen er jaarlijks zo’n 600 bananendozen met kleding enz. naar ons toe kwamen. Verzorgd door onze ouders, schoonzus Heleen en in samenwerking met HOE afd. Delft. De transporten verliepen goed en alles kwam perfect op de juiste plaats. Maar ook hier wordt van regeringswege een eind aan gemaakt. Wetten en regels veranderden steeds. Er kwam een strenge controle op de vracht. Soms waren bijv. rolstoel, rollator, postoel, looprekje, medisch materiaal. Die mochten het land niet in. Maar soms ging het goed.

We moeten nu alles registreren: paspoort, sofinummer, adres van degene die hulp krijgt. De belastingdienst zit er bovenop en als de mensen hulpgoederen aannemen bestaat de kans dat hun (toch al niet zo hoge) kinderbijslag of pensioen gekort wordt. Veel stichtingen besloten daarom geen transporten meer te doen. De vraag: Hoe nu verder? We blijven kleding inzamelen. De mogelijkheid is er om de kleding te verkopen en met de opbrengst daarvan zo de gezinnen toch te helpen. Een zakelijk transport wordt makkelijker toegelaten dan een humanitair transport!! Er wordt ook veel 2de handskleding in Oekraïne te koop aangeboden. Per kilo en naar onze begrippen voor weinig geld. U hoort snel van ons wanner we weer gaan inzamelen! Binnenkort meer op Facebook, Instagram, kerkbode Hervormde Gemeente Lunteren en op onze website.

Jongerenreis vanuit Lunteren

Tijd voor een goed bericht. Deze zomer kwamen er 8 jongeren vanuit de Hervormde Gemeente te Lunteren voor een werkvakantie naar Lutsky. De jongelui hebben zich enorm ingezet. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk voor alle medewerkers van de Roma- kinderkampen. Ondanks de taalbariére was er goed contact tussen de Nederlanders en de blijde kinderen die ze ontmoetten tijdens de spelletjes, het zingen en het knutselen.

De bewoners van het bejaardenhuis waren heel blij met de aandacht van deze jonge mensen. Er werden voedselpakketten, kleding en schoolspullen gebracht bij gezinnen en bergdorpen. Er was ook tijd voor gezelligheid en een cultureel uitstapje. Al met al voor herhaling vatbaar! Het is goed om eens kennis te maken met een andere cultuur. De jongere gaven aan geraakt te zijn door de armoede en beseften hoe goed we het in NL hebben!

 

Opening van de kerk in Essen

18 augustus was het zover, de officiële opening van de Roma kerk. De buitenmuren moeten nog geïsoleerd en afgewerkt worden, maar het is een eenvoudig en degelijk gebouw geworden. Afgevaardigden van de baptistenunie en eigen Roma voorgangers verzorgden de inzegeningdienst. Na afloop was er een maaltijd voor alle kerkgangers.

 

Een vreugdevol moment en zo ging de wens van Petro`s vader in vervulling. Jammer dat hij dit niet meer mee kon maken. Op de muur staat de tekst uit 1 Korinthe 1:23 : “Wij prediken Christus en Dien gekruisigd”! Het is ons gebed dat velen in Hem gaan geloven. Naast alle humanitaire hulp is dit het belangrijkst.

Scholen zijn weer begonnen

Dat geldt ook voor Oekraïne. 3 september was in het hele land de eerste schooldag met veel traditie en feestelijk vertoon maar voor veel gezinnen een jaarlijks probleem. Ook nu hebben we kunnen helpen en de jongerengroep heeft ook hieraan een bijdrage geleverd. Ja, en dan komt algauw de winter met al jaren hetzelfde liedje. Weer is de gasprijs omhoog gegaan en ook die van het stookhout. We hebben alvast 7 vrachten hout gekocht en uitgedeeld bij hen die dit het meest nodig hebben om de winter warm door te komen. Een drukke tijd voor ons want de zieken en ouderen hebben in deze periode onze zorg extra nodig. D.V. oktober hopen er weer enkele Lunteranen naar ons toe te komen. Het is fijn als er belangstelling is voor ons werk. We hopen op een goede tijd met elkaar. Na deze reis hopen we zelf in NL te zijn voor presentaties, nieuw paspoort voor Eduard en familiebezoek.

Vanuit Lutsky een hartelijke groet, Petro en Dianne Bernyk-van der Lingen Anna-Vera , Eduard en Liza.

Wilt u de familie Bernyk-van der Lingen steunen? Dat kan door uw gebed of een bemoediging. Hun adres is: Petro en Dianne Bernyk-van der Lingen Mitsurina 41 Veliky Lutski Mukachevski Rayon Zarkapatska oblast YKPAIHA 89625 Oekraïne – https://www.h2oek.com/

Dank voor uw steun! En dank voor uw gebed….

Боже благословення!