Terug naar Projecten

Ouderen en hulpbehoevenden

Veel oude mensen zijn aangewezen op familie en/of buren. Zij hebben de meeste hulp nodig, zeker als ze ziek en bedlegerig worden. Hun pensioen is niet toereikend om de meeste noodzakelijke zaken als gas en elektriciteit, medicijnen, voeding en incontinentiemateraal te kunnen betalen. Ook wordt er door de stichting de noodzakelijke klussen of renovaties verricht bijvoorbeeld bij lekkage of wanneer er sprake is van zeer slechte isolatie van huizen.

Ook andere hulpbehoevenden krijgen zorg via de stichting door bijvoorbeeld het verstrekken van rolstoelen en goede bedden. Regelmatig worden er voedselpakketten en kleding bezorgd bij mensen die het nodig hebben, ook in de bergdorpjes van de Karpaten. Verder betaald de stichting regelmatig voor een operatie van bijvoorbeeld kinderen met een hazenlip.