Giften

Petro, Dianne en Annevera kunnen dit werk niet doen zonder uw/jullie steun. Ze leven ook voor een deel van de giften omdat Petro geen volledige baan kan aannemen in verband met het werk voor de stichting.

Totaal: € -

Uw of jouw gift in het bovenstaande menu of
op Rabo-rekeningnummer NL 64 RABO 034 278 1383  
t.n.v. Stichting Hart en Handen voor Oekraïne 
helpt hen dit mooie werk voort te zetten.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 24363181

Het RSIN nummer is 813725392.

Uw gift is aftrekbaar