Terug naar Stichting

ANBI en beleidsplan

Strategie

Oprichting en inschrijving

Stichting Hart en handen voor Oekraïne is opgericht op 8 juni 2004 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363181.

Vestigingsadres is: Mollekade 31, 3274LN Heinenoord

Algemeen nut beogende instelling

Sinds 1 januari 2009 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI onder RSIN nummer 813725392.

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het helpen van de armen in Oekraïne, betreffende het woongebied van de heer en mevrouw Bernyk-van der Lingen, alsmede het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestemming liquidatiesaldo

Volgens artikel 12 van de statuten moet een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting of dient te worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling.

Beleidsplan komende jaren 

Projecten in Oekraïne 

De lopende projecten zijn: 

Bejaardenhuis

Doordat we jarenlang het bejaardenhuis van de staat in het dorpje Rakoshina hebben ondersteund, Weten we dat er een wachtlijst is voor ouderen bij de enkele bejaardenhuizen in oekraine. Het idee om een bejaardenhuis te bouwen in ons dorp Veliky Lutski ontstond in 2018. Er werden tekeningen gemaakt, de projectontwikkelaar ging aan het werk. Uiteindelijk vonden we grond voor dit project in 2021. Een jaar nadat de oorlog begon in oekraine kregen we de laatste stempel voor toestemming tot bouwen. We besloten in het voorjaar van 2023 toch door te gaan met dit project. Juist gemotiveerd door de volgende redenen.* Door de oorlog zijn er nog meer ouderen die opvang nodig hebben, doordat ze gevlucht zijn naar het westen van Oekraïne. Doordat hun kinderen en kleinkinderen naar Europa zijn gevlucht is de mantelzorg is niet meer vanzelfsprekend. * door inflatie en de oorlog kunnen nog meer ouderen niet rondkomen van hun persioen en redden de eenzame het niet zonder hulp van buitenaf.

De bouw is in juli 2023 begonnen en zal hopelijk in 2024 afgerond kunnen worden. We werken hiervoor als stichting samen met stichting SOVO

Hulp aan gezinnen en ouderen

Een aantal gezinnen en ouderen worden de winter door geholpen met het verlichten van de last van hoge gas en elektriciteitsrekeningen. Ook wordt er hout gekocht voor mensen en incidenteel een houtkachel. Er worden voedselpakketacties gedaan in de bergdorpen. Tijdens een bezoek aan een gezin wordt er een levensmiddelenpakket meegenomen. Ook wordt er een pleeggezin met 5 kinderen geholpen met een financiële ondersteuning. Daarnaast worden voedselpakketten uitgedeeld in de Roma-kerken en arme dorpen, waarbij ook soms pakketjes voor de kinderen zijn.

Medische hulp

Er worden operaties betaald voor mensen die daar het geld niet voor hebben of een bedrag gegeven om het laatste deel van een groot bedrag dat al verzameld is door familie en kerk, aan te vullen. Zoals o.a. een mevrouw met een heupoperatie, een jongen met een longprobleem, een man met een alvleesklierprobleem, een vrouw die afhankelijk is van nierdialyse,  operaties en/of medische kosten vergoed voor kinderen. Ook wordt gezorgd voor de medische kosten voor mevrouw Maria Zhiganya. Zij heeft al jaren longkanker, wonderlijk blijft de tumor klein. Ze heeft dure scans en medicijnen nodig, die wij voor haar betalen.

Projecten Roma’s

De stichting heeft samen met een Canadese stichting bijgedragen aan de aankoop van een gebouwtje dat gebruikt wordt als kerkje in het zigeunerdorp Essen. De bouw van de nieuwe kerk van Essen is in 2019 voltooid. Het gebouw is in gebruik, de stichting betaald de onkosten waaronder elektriciteit en gas.  De voorganger van de gemeente in Essen en de voorganger in het Roma-dorp Ratutsi krijgen een vergoeding waaronder een paar keer per jaar een volle tank benzine omdat ze vele kilometers afleggen om de zigeunergemeenten te begeleiden.

Naast voedselpakketten en kerstpakketjes voor kinderen worden er ook kleding, schoenen en dekens uitgedeeld. Iedere zomer worden, in samenwerking met een Canadese stichting, in drie verschillende zigeunergemeenten zomerkampen voor de kinderen georganiseerd. Tijdens deze zomerkampen hebben de kinderen een dagprogramma met momenten van evangelisatie, praktische lessen, goede maaltijd, spel en ontspanning. Sinds Covid-19 zijn er 2 zomers geen kinderkampen georganiseerd door ons team. Maar de Roma-kerk bleek het zelf te organiseren en het is goed te zien dat ze dat na zoveel jaren het voorbeeld gezien te hebbe, nu zelf kunnen. Wel met financiële hulp van buitenaf.

Vluchtelingen

Sinds het begin van de oorlog is het aantal vluchtelingen weer toegenomen. Dus is er is veel vraag voor hulp. Vaak moet er onderdak gezocht worden voor gezinnen en gezinnen krijgen hulp bij het betalen van hun huur, gasrekening, voedsel en kleding etc. Ook zorgen we voor vluchtelingen die in het ziekenhuis van Veliky Lutski worden opgevangen. Ze krijgen kleding etc, maar vooral ook persoonlijke aandacht, doordat we avonden met zang en ontmoeting / evangelisatie voor hen organiseren.

Transport

De stichting werkt mee aan de distributie van de goederen vanuit Nederland naar Oekraïne. Zowel met het vertalen als de kosten van de distributie helpt de stichting. Dit alles in samenwerking met de stichting Ommen voor Oekraïne. Gezien de grote nood en behoeften sinds de invasie van rusland in Oekraïne, is er een grote stroom hulpgoederen op gang gekomen. Er zijn in 2022/2023 al 11 vrachtwagens naar Oekraïne gegaan en vele busjes met (aanhangwagen). De hulpgoederen worden verder vervoerd binnen Oekraïne naar de crisisgebieden en steden waar we contactpersonen hebben en die het uitdelen aan inheemse vluchtelingen.

Bijdrage in kosten

De stichting neemt de kosten van de ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering van de familie Bernyk-van der Lingen voor haar rekening. Daarnaast ontvangen zij een vergoeding van € 500 per maand.  En voor andere veldwerkers. Op dit moment is dat Anna-Vera Bernyk.

Plannen

De hulpverlening wil de stichting overeenkomstig het doel op dezelfde wijze als vorige jaren voortzetten.  Met bestaande en nieuwe projecten, zoals het nieuwe bejaardenhuis, waar de focus op zal liggen. Hulp aan degenen die het het meest nodig hebben: ouderen, vluchtelingen, gezinnen en Roma’s en noodhulp n.a.v. de oorlog.

Werkwijze van de stichting

De stichting geeft bij voorkeur de hulp aan de mensen in natura. Kosten voor gas- elektriciteit en hout worden door de stichting rechtstreeks betaald aan de leverancier. In sommige gevallen wordt geld gegeven. Ook worden deze mensen dan begeleid met het omgaan met geld. In alle gevallen krijgen de betrokken mensen persoonlijke aandacht in gesprekken en gebeden.

In enkele gevallen werkt de stichting samen met andere stichtingen die ook hulp verlenen in de Oekraïne.

De stichting ontvangt regelmatig groepen die projecten bezoeken en die meewerken in het uitvoeren van de projecten. Er worden drie keer per jaar werkvakanties georganiseerd, zowel voor jongeren en ouderen. Zij verblijven in het gastenverblijf dat voor dit doel aangeboden is aan de stichting.

Fondswerving

De fondswerving vindt plaats door het houden van presentaties in kerken voor groepen van verschillende leeftijden. Tevens worden giften ontvangen naar aanleiding van de nieuwsbrieven en sociaal media.

De diaconie van de Hervormde gemeente in Lunteren heeft aangegeven de stichting te willen steunen. Daarbij zullen ook groepen jongeren/ouderen op werkvakantie gaan naar de Oekraïne. Zij zullen geld inzamelen dat in deze vakantie gebruikt wordt voor een specifiek daarvoor gekozen project. Voor het inzamelen van de gelden zullen zij acties opzetten in de plaatselijke gemeente.

Verder worden er verschillende acties georganiseerd door de verkoop van actieproducten en collectes. En via de website van de stichting waar een doneerknop is.