Terug naar Stichting

ANBI

Strategie

Oprichting en inschrijving

Stichting Hart en handen voor Oekraïne is opgericht op 8 juni 2004 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363181. Gevestigd Brunel 10 2811 RT te Reeuwijk.

Algemeen nut beogende instelling

Met ingang van 1 januari 2009 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Het RSIN nummer is 813725392.

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het helpen van de armen in Oekraïne, betreffende het woongebied van de heer en mevrouw Bernyk-van der Lingen, alsmede het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestemming liquidatiesaldo

Volgens artikel 12 van de statuten moet een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting of dient te worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling.

Beleidsplan komende jaren 

Projecten in Oekraïne 

De lopende projecten zijn: 

Bejaardenhuis 

We ondersteunen het bejaardenhuis van de staat in het dorpje Rakoshina. De staat kon vanwege bezuinigingen dit bejaardenhuis niet openhouden, maar het Oekraïense Rode Kruis heeft het nu in handen en krijgt hulp uit Noorwegen en van onze stichting. Er liggen twintig ouderen in dit tehuis. We brengen maandelijks voedsel en incontinentiemateriaal. Verder proberen we te helpen waar nodig is, bijvoorbeeld bijdragen aan kleine renovaties. Het personeel van het bejaardenhuis, zestien dames, krijgen als bemoediging een aantal keer per jaar een cadeautje van de stichting. Zoals bijvoorbeeld een pakket met hygiënemiddelen (onder andere tandpasta, zeep, deo etc.) dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is om te kunnen kopen. 

Hulp aan gezinnen en ouderen 

Een aantal gezinnen en ouderen worden de winter door geholpen met het verlichten van de last van hoge gas en elektriciteitsrekeningen. Ook wordt er hout gekocht voor mensen en incidenteel een houtkachel. Er worden voedselpakketacties gedaan in de bergdorpen. Tijdens een bezoek aan een gezin wordt er een levensmiddelenpakket meegenomen. Ook wordt er een pleeggezin met 5 kinderen geholpen met een financiële ondersteuning. Daarnaast worden voedselpakketten uitgedeeld in de Roma-kerken en arme dorpen, waarbij ook soms pakketjes voor de kinderen zijn. 

Medische hulp 

Er worden operaties betaald voor mensen die daar het geld niet voor hebben of een bedrag gegeven om het laatste deel van een groot bedrag dat al verzameld is door familie en kerk, aan te vullen. Zoals o.a. een mevrouw met een heupoperatie, een jongen met een longprobleem, een man met een alvleesklierprobleem, een vrouw met een nierprobleem, operatie van een gespleten bovenlip bij kinderen. Ook wordt gezorgd voor de medische kosten voor mevrouw Maria Zhiganya. Zij heeft al jaren longkanker, wonderlijk blijft de tumor klein. Ze heeft dure scans en medicijnen nodig, die wij voor haar betalen.  

Projecten Roma’s 

De stichting heeft samen met een Canadese stichting bijgedragen aan de aankoop van een gebouwtje dat gebruikt wordt als kerkje in het zigeunerdorp Essen. De bouw van de nieuwe kerk van Essen is in 2019 voltooid. Het gebouw is in gebruik, de stichting betaald de onkosten waaronder elektriciteit en gas.  De voorganger van de gemeente in Essen krijgt een vergoeding waaronder een paar keer per jaar een volle tank benzine omdat hij vele kilometers aflegt om de zigeunergemeenten te begeleiden. 

Naast voedselpakketten en kerstpakketjes voor kinderen worden er ook kleding, schoenen en dekens uitgedeeld. Iedere zomer worden, in samenwerking met een Canadese stichting, in drie verschillende zigeunergemeenten zomerkampen voor de kinderen georganiseerd. Tijdens deze zomerkampen hebben de kinderen een dagprogramma met momenten van evangelisatie, praktische lessen, goede maaltijd, spel en ontspanning. 

Vluchtelingen 

Sinds het begin van de oorlog is het aantal vluchtelingen weer toegenomen. Dus is er is veel vraag voor hulp. Vaak moet er onderdak gezocht worden voor gezinnen en gezinnen krijgen hulp bij het betalen van hun huur, gasrekening, voedsel en kleding etc. 

Transport 

De stichting werkt mee aan de distributie van de goederen vanuit Nederland naar Oekraïne. Zowel met het vertalen als de kosten van de distributie helpt de stichting. Dit alles in samenwerking met de stichting Ommen voor Oekraïne. Gezien de wetswijziging en de aangescherpte regels voor humanitaire transporten, is de inzameling van kleding gestopt. 

Ziekenhuis 

Wegens bezuinigingen van de staat is het ziekenhuis van Velyki Luchky gesloten en zijn de projecten van de stichting gestopt. 

Bijdrage in kosten 

De stichting neemt de kosten van de ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering van de familie Bernyk-van der Lingen voor haar rekening. Daarnaast ontvangen zij een vergoeding van € 300 per maand.  

Plannen 

De hulpverlening wil de stichting overeenkomstig het doel op dezelfde wijze als vorige jaren voortzetten.  Met bestaande en nieuwe projecten. Hulp aan degenen die het het meest nodig hebben: ouderen, vluchtelingen, gezinnen en Roma’s.  

Werkwijze van de stichting 

De stichting geeft bij voorkeur de hulp aan de mensen in natura. Kosten voor gas- elektriciteit en hout worden door de stichting rechtstreeks betaald aan de leverancier. In sommige gevallen wordt geld gegeven. Ook worden deze mensen dan begeleid met het omgaan met geld. 

In enkele gevallen werkt de stichting samen met andere stichtingen die ook hulp verlenen in de Oekraïne. 

De stichting ontvangt regelmatig groepen die projecten bezoeken en die meewerken in het uitvoeren van de projecten. Er worden drie keer per jaar werkvakanties georganiseerd, zowel voor jongeren en ouderen. Zij verblijven in het gastenverblijf dat voor dit doel aangeboden is aan de stichting. 

In alle gevallen krijgen de betrokken mensen persoonlijke aandacht in gesprekken en gebeden.  

Fondswerving 

De fondswerving vindt plaats door het houden van presentaties in kerken voor groepen van verschillende leeftijden. Tevens worden giften ontvangen naar aanleiding van de nieuwsbrieven. 

De diaconie van de Hervormde gemeente in Lunteren heeft aangegeven de stichting te willen steunen voor de komende vijf jaar. Met een tussentijdse evaluatie halverwege 2019. Daarbij zullen ook groepen jongeren/ouderen op werkvakantie gaan naar de Oekraïne. Zij zullen geld inzamelen dat in deze vakantie gebruikt wordt voor een specifiek daarvoor gekozen project. Voor het inzamelen van de gelden zullen zij acties opzetten in de plaatselijke gemeente.