Doel

Dianne van der Lingen maakte in 1995 haar eerste reis naar Oekraïne als leiding van een kinderkamp. Na het afronden van haar studie SPH ging ze achtereenvolgens werken in een aantal kindertehuizen en in een ziekenhuis op de kinderafdeling voor verlaten kinderen en wezen. Het was zwaar en intensief, maar met steun vanuit Nederland en steeds weer nieuwe vrijwilligers is er heel veel goed werk gedaan. 

In 2001 is ze getrouwd met Petro Bernyk, ze wonen nu met hun kinderen Anna-Vera, Eduard en Lisa in het dorp Velyki Luchky in west-Oekraïne. Vandaar uit werken ze samen onder de armsten van de bevolking in hun omgeving en het berggebied van de Karpaten.  Met behulp van familie en vrienden in Nederland is de Stichting Hart & Handen voor Oekraïne opgericht.

Het doel van de stichting is om doelgerichte en persoonlijke hulp te bieden aan de mensen in Velyki Luchky en omgeving die het het hardst nodig hebben, vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en naastenhulp. Oftewel door: hart en handen!

De stichting is kleinschalig en daardoor is de hulp doelgericht en heel persoonlijk. Er vragen namelijk veel mensen om hulp en Petro en Dianne kijken per hulpvraag of ze kunnen helpen en hoe.

De hulp gaat vooral uit naar de (wees)kinderen, gehandicapten, ouderen en zigeuners. Zij hebben het het moeilijkst en vaak hebben ze niemand om op terug te vallen.

Petro kent het land en de mensen goed, wat helpt bij de afwegingen die gemaakt worden bij het bieden van hulp. Het doel is namelijk ook om zoveel mogelijk eigen bevolking in te schakelen bij bijvoorbeeld renovatiewerkzaamheden en andere hulpverlening. Zo help je uiteindelijk meer mensen en kan je meer continue hulp bieden.

Door de oorlog in februari 2022 zijn de hulp vragen enorm toegenomen en wordt er ook hulp verleend in andere delen van Oekraïne. Juist daar waar de nood het hoogst is

De dankbaarheid van de mensen is groot en het direct zien van het goed terecht komen van gegeven goederen en financiële hulp geeft veel voldoening. Heel Oekraïne helpen kunnen we niet, maar elk mens dat geholpen wordt telt!"
Dianne & Petro Bernyk
Oprichters H2OEK