Terug naar Projecten

Zigeuners

Een groep die ook hulp krijgt zijn de zigeuners, de gypsies. Deze zigeunergemeenschappen, de Roma’s, zijn erg op zichzelf en houden zich aan hun eigen tradities. Ze behoren maatschappelijk tot de onderste laag van de samenleving, behoren tot de allerarmsten en wonen vaak in een soort hutten zonder stromend water of riool. Velen zijn analfabeet, men verdient de kost door te bedelen, kleine klusjes te doen, allerlei materialen te verzamelen en te verkopen en ja ook met stelen.

De vader van Petro, die overleden is, heeft contacten gelegd met een aantal zigeunergemeenschappen. Het was zijn grote wens om in deze gemeenschappen een kerk te bouwen, het evangelie te brengen, maar ook om de lage levensstandaard omhoog te krijgen.

        

Bij twee zigeunergemeenschappen is er inmiddels een kerk gesticht, Petro en Dianne willen dit werk van vader Bernyk voortzetten in samenwerking met hun eigen kerk en hun contacten bij de zigeuners waaronder de plaatselijke zigeunerdominees. Verder wordt er voor bijvoorbeeld kleding, voedsel, kinderspeelgoed, huishoudelijke spullen of wat er nodig is gezorgd. Ook wordt er meegeholpen met het organiseren van zigeunerkinderkampen in de zomer en met de kerstdiensten. Omdat de zigeuners geen stromend water hebben, maar water uit de rivier halen wat natuurlijk heel onhygiënisch is, wil de stichting ook een waterbron aanbrengen in de dorpjes.