Projecten

Ouderen, zieken en gehandicapten

Veel oude mensen zijn aangewezen op familie en/of buren. Zij hebben de meeste hulp nodig, zeker als ze ziek en bedlegerig worden. Hun pensioen is niet toereikend om de meeste noodzakelijke zaken als gas en elektriciteit, medicijnen, voeding en incontinentiemateraal te kunnen betalen. Ook wordt er door de stichting de noodzakelijke klussen of renovaties verricht …

Gezinnen en vluchtelingen

In samenwerking met burgemeesters en voorgangers van kerkelijke gemeenten is er in de afgelopen jaren een lijst ontstaan van de armste gezinnen in Velyki Luchki en omgeving. Deze gezinnen worden regelmatig door Petro en Dianne bezocht. Per keer wordt er bekeken wat een gezin nodig heeft. Direct geld geven ze niet, maar wel concrete hulp: …

Winterhulp

De winter is een extra moeilijke tijd voor veel mensen. Het is vaak erg koud, de wegen zijn slecht begaanbaar en de opbrengst van het stukje land wat men bezit kan zo maar op zijn. Aan het einde van de winterperiode worden veel gezinnen voorzien van een voedselpakket. Via de stichting worden voor de armste gezinnen gasrekeningen betaald …

Ziekenhuis

In Oekraïne kent ieder ziekenhuis een afdeling waar kinderen liggen die wees zijn of achtergelaten zijn door hun moeder vlak na de geboorte of door een andere reden opgevangen worden. Deze kinderen zijn vaak aangewezen op de zorg van het ziekenhuis, waar vaak geen geld voor is. Regelmatig wordt de stichting door de directrice van het …

Transporten

Een aantal keer per jaar gaat er een transport met hulpgoederen uit Nederland naar Oekraïne. Deze transporten komen altijd dichtbij de woonplaats Velyki Luchky van Petro en Dianne aan. De hulpgoederen worden daarna uitgezocht, geselecteerd en gedistribueerd. De transporten kosten veel geld en tijd voor de stichting, maar het loont zeker de moeite!  

Zigeuners

Een groep die ook hulp krijgt zijn de zigeuners, de gypsies. Deze zigeunergemeenschappen, de Roma’s, zijn erg op zichzelf en houden zich aan hun eigen tradities. Ze behoren maatschappelijk tot de onderste laag van de samenleving, behoren tot de allerarmsten en wonen vaak in een soort hutten zonder stromend water of riool. Velen zijn analfabeet, men verdient de …