Terug naar Stichting

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Bertje van der Pas-van der Velden te Zwijndrecht

Penningmeester: Vacant

Secretaris: Anneke Everts-Bos te Lunteren

Lid: Ineke Vijfhuizen-van der Velden te Zwijndrecht

Allen zijn vrijwilligers, zij zetten zich in en doen hun activiteiten zonder financiële vergoeding.

logo oek