Terug naar Stichting

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Ineke Vijfhuizen-van der Velden te Zwijndrecht

Penningmeester: Marry van Grootheest van de Braak

Secretaris: Anneke Everts-Bos

Allen zijn vrijwilligers, zij zetten zich in en doen hun activiteiten zonder financiële vergoeding.

logo oek