Terug naar Stichting

ANBI

Strategie

Oprichting en inschrijving

Stichting Hart en handen voor Oekraïne is opgericht op 8 juni 2004 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363181. Gevestigd Brunel 10 2811 RT te Reeuwijk.

Algemeen nut beogende instelling

Met ingang van 1 januari 2009 is de stichting door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Het RSIN nummer is 813725392.

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het helpen van de armen in Oekraïne, betreffende het woongebied van de heer en mevrouw Bernyk-van der Lingen, alsmede het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestemming liquidatiesaldo

Volgens artikel 12 van de statuten moet een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting of dient te worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling.

Beleidsplan komende jaren

Projecten in Oekraïne

De lopende projecten zijn:

Ziekenhuisproject 

De kinderen worden maandelijks voorzien van luiers, kleding en voeding, zoals goede melkpoeder en fruithapjes. Ze krijgen medicijnen wanneer nodig. Er zijn twee parttime medewerkers werkzaam in het ziekenhuis als verzorgers van de kinderen, zij stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. Zij ontvangen hiervoor van de stichting een salaris. Het personeel van het ziekenhuis, acht dames, krijgen als bemoediging een aantal keer per jaar een cadeautje van de stichting. Zoals bijvoorbeeld een pakket met hygiënemiddelen (tandpasta, zeep, deo etc.) dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is om te kunnen kopen. Daarnaast wordt de kinderafdeling opgeknapt en onderhouden.

Hulp aan gezinnen en ouderen

Een aantal gezinnen en ouderen worden de winter door geholpen met het verlichten van de last van hoge gas en elektriciteitsrekeningen. Ook wordt er hout gekocht voor mensen en incidenteel een houtkachel. Er worden voedselpakketacties gedaan en tijdens een bezoek aan een gezin, levensmiddelenpakketten meegenomen. Ook wordt er een pleeggezin met 5 kinderen geholpen met een financiële ondersteuning. Daarnaast worden voedselpakketten uitgedeeld in de Roma-kerken en arme dorpen, waarbij ook soms pakketjes voor de kinderen zijn.

Misha wordt door de stichting ondersteund, hij is bedlegerig vanwege een spierziekte. Hij ontvangt luiers, wasmiddel, kleding, een knuffel en andere dingen die nodig zijn voor het gezin om Misha heen.

Medische hulp

Er worden operaties betaald voor mensen die daar het geld niet voor hebben of een bedrag gegeven om het laatste deel van een groot bedrag dat al verzameld is door familie en kerk, aan te vullen. Zoals o.a. een mevrouw met een heupoperatie, een jongen met een longprobleem, een man met een alvleesklierprobleem, een vrouw met een nierprobleem, operatie van een gespleten bovenlip bij kinderen. Ook wordt gezorgd  voor de medische kosten voor mevrouw Maria Zhiganya. Zij heeft al jaren longkanker, wonderlijk blijft de tumor klein. Ze heeft dure scans en medicijnen, die wij voor haar betalen.

Project Zigeunergemeente

De stichting heeft samen met een Canadese stichting bijgedragen aan de aankoop van een gebouwtje dat gebruikt wordt als kerkje in het zigeunerdorp Essen. Er is daar ook een waterput aangelegd. De voorganger van de gemeente in Essen krijgt  een paar keer per jaar een volle tank benzine omdat hij vele kilometers aflegt om de zigeunergemeenten te begeleiden. Naast voedselpakketten worden er ook kledingpakketten uitgedeeld. Iedere zomer worden, in samenwerking met een Canadese stichting, in drie verschillende zigeunergemeenten zomerkampen voor de kinderen georganiseerd. Tijdens deze zomerkampen hebben de kinderen een dagprogramma met momenten van evangelisatie, praktische lessen, goede maaltijd, spel en ontspanning.

Vluchtelingen

Als er nood is worden vluchtelingen gezinnen geholpen, met levensmiddelen, financiën of medische kosten, maar ook renovatie van het vaak toch primitieve verblijf wat ze al dan niet gratis bewonen. Er wordt ook kleding, matrassen, speelgoed etc. uitgedeeld onder hen.

Transport

De stichting werkt mee aan de distributie van de goederen vanuit Nederland naar de Oekraïne. Zowel met vertalen als de kosten van de distributie helpt de stichting. Dit alles in samenwerking met de stichting Ommen voor Oekraïne.

Bijdrage in kosten

De stichting neemt de kosten van de ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering van de familie Bernyk-van der Lingen voor haar rekening. Daarnaast ontvangen zij een vergoeding van € 200 per maand.

Plannen 

De hulpverlening wil de stichting overeenkomstig het doel op dezelfde wijze als vorige jaren voortzetten.  Met dezelfde bestaande projecten.  Zoals de hulp aan afgestane kinderen in het ziekenhuis, gezinshulp en medische hulp. Vluchtelingenhulp zal de stichting geven als hieraan behoefte is. We hopen dat de oorlog zich niet zal uitbreiden wat een nieuwe vluchtelingenstroom op gang zou kunnen brengen.

Wat betreft de Roma bevolking in het dorp Essen. De stichting wil graag  toiletten bouwen, omdat die er nu niet zijn. Ook is het de bedoeling om een waterput aan te leggen. Daarnaast zal in het voorjaar van 2017 een begin gemaakt worden met de bouw van een kerkje. Het door de zigeunergemeente aangekochte kerkje wordt opgeknapt tot (zondags)school en woning voor de voorganger. De stichting zal helpen met de bouw en de financiering van de bouw.

Werkwijze van de stichting

De stichting geeft bij voorkeur de hulp aan de mensen in natura. Kosten voor gas- elektriciteit en hout worden door de stichting rechtstreeks betaald aan de leverancier. In sommige gevallen wordt geld gegeven. Ook worden deze mensen dan begeleid met het omgaan met geld.

In enkele gevallen werkt de stichting samen met andere stichtingen die ook hulp verlenen in de Oekraïne.

De stichting ontvangt regelmatig groepen die projecten bezoeken en die  meewerken in het uitvoeren van de projecten.

In alle gevallen krijgen de betrokken mensen persoonlijke aandacht in gesprekken en gebeden.

Fondswerving

De fondswerving vind plaats door het houden van presentaties in kerken voor groepen van verschillende leeftijden. Tevens worden giften ontvangen naar aanleiding van de nieuwsbrieven.

De diaconie van de Hervormde gemeente in Lunteren heeft aangegeven de stichting te willen steunen voor de komende vijf jaar. Met een tussentijdse evaluatie halverwege 2019. Daarbij zullen ook groepen jongeren/ouderen op werkvakantie gaan naar de Oekraïne. Zij zullen geld inzamelen dat in deze vakantie gebruikt wordt voor een specifiek daarvoor gekozen project. Voor het inzamelen van de gelden zullen zij acties opzetten in de plaatselijke gemeente.